Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 7/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”

31.03.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 7/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 3 – doprecyzowanie terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia,
  • § 4 – doprecyzowanie warunków przyznawania premii, tak aby były w pełni zbieżne z kryteriami wyboru projektów,
  • § 5 – dostosowanie sposobów uwierzytelniania do aktualnego stanu prawnego oraz
  • § 17 – doprecyzowanie warunków związanych ze zmianami w projekcie i umowie.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz