Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne

12.11.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne. Zasadnicze zmiany w dokumencie polegają na aktualizacji programu pomocowego NCBR oraz dodaniu do załączników zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych (jeśli dotyczy).

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz