Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

23.07.2020

Informujemy o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA (poddziałanie 4.1.1).

Zasadnicze zmiany polegają na dopuszczeniu złożenia większości dokumentów w formie elektronicznej, w formie skanu lub w formie formularza elektronicznego.

Jednocześnie wymagane będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego, że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są zgodne ze stanem faktycznym oraz złożenie ewentualnych pełnomocnictw i umowy spółki cywilnej przez konsorcjantów.

Nowa i archiwalna wersja listy dostępna jest na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz