ERA PerMed - Uruchomienie drugiego konkursu (JTC 2019) pt. Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation

10.01.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 9 stycznia 2019 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

 Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation

Temat konkursu

medycyna personalizowana

Zakres konkursu

(skrót)

Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych:
-  Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”
- Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”
-  Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”

Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy mogą być włączeni w realizację modułów z obszarów nr 1 i 2. Zadania badawcze w ramach obszaru nr 3 nie są objęte dofinansowaniem NCBR.

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 Austrian Science Fund (FWF), Austria
-  Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgia
- Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
- Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
- Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (MSE), Chorwacja
- Innovation Fund Denmark (InnoFond), Dania
-  Academy of Finland (AKA), Finlandia
- French National Research Agency (ANR), Francja
- Federal Ministry of Education and Research (BMBF) German Aerospace Centre e.V. –     Programme Management Agency (DLR), Niemcy
- Federal Ministry of Health, (BMG) / Innovation und Technik GmbH, Programme   Management Agency, (VDI/VDE), Niemcy
- Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts (SMWK), Niemcy
- General Secretariat for Research and Technology, (GSRT), Grecja
- National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
- Health Research Board (HRB), Irlandia
- Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
- Italian Ministry of Health (IT-MoH), Włochy
- Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Włochy
- Tuscany Region, (TuscReg), Włochy
- State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
- National Research Fund (FNR), Luksemburg
- The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
- National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
- Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding   (UEFISCDI), Rumunia
- National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
- Centro Tecnológico Industrial (CDTI), Hiszpania
- Health Department – Generalitat de Catalunya (DS-CAT), Hiszpania
- The Scientific Foundation of the Spanish Association Against Cancer, (AECC-FC),     Hiszpania
- Health Department – Generalitat de Catalunya, (DS-CAT)  Hiszpania
- Government of Navarre, (GN), Hiszpania
- Swedish Research Council (SRC), Szwecja
- Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

9 stycznia 2019 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

7 marca 2019 r. (17:00 CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie     https://ptoutline.eu/app/erapermed2019

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2019 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).*

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR. Oznacza to, że jeśli w projekcie weźmie udział dwóch partnerów z Polski budżet 200 000 EUR jest kwotą do podziału.

 

Kurs euro

4,2968 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

·      Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).

·      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1447).

·      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2019/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski

tel: 22 39 07 109

e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w Neuron Cofund:

 

ERA PERMED JOINT CALL SECRETARIAT

The JCS is hosted by The French National Research Agency (ANR):

50 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS, FRANCE

 

Monika Frenzel

tel: +33 (0) 1 73 54 83 32

e-mail: ERAPerMed@agencerecherche.fr

Strona internetowa programu

http://www.erapermed.eu/

 

Materiały do pobrania:
Call text
Guidelines for applicants
Wzór wniosku międzynarodowego (pre-proposal)
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Załącznik do przewodnika kosztów kwalifikowanych

* Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie (z załącznikami) zostanie przesłany autorom projektów, które znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wstecz