Aktualizacja - zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Koronawirusy

15.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje,
że w wyniku omyłki zamieszczona została nieprawidłowa lista projektów znajdujących się na liście niewybranych do dofinansowania. Omyłka ta nie wpływa na ocenę wniosku. Tym samym zamieszczona zostaje zaktualizowana lista.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 97 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 – PIERWSZA RUNDA_aktualizacja

Wstecz