Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie w IV konkursie CyberSecIdent

29.07.2020

Uprzejmie informujemy o załączeniu na stronie zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w IV konkursie realizowanym w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Aktualizacja ta umożliwia wnioskodawcom, będącym jednostkami naukowymi, wdrażanie wyników projektu w ich własnej działalności gospodarczej pod określonymi w umowie o dofinansowanie warunkami.

Zaktualizowana umowa dostępna jest na stronie konkursu.

Wstecz