Aktualizacja wzorów aneksów do umów dotyczących projektów realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

31.03.2020

Informujemy o aktualizacji wzorów aneksów do umów dotyczących projektów realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaktualizowane wzory aneksów dla poszczególnych konkursów dostępne są w zakładce pn. „Wzory dokumentów”.

Wstecz