Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund Spółka Akcyjna

08.03.2019

Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, podjęła zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Statutu NCBR Investment Fund S.A. w organizacji uchwałę nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. wyłaniając najlepszych kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu

NCBR Investment Fund S.A., w następujących osobach:

  1. Pana Grzegorza Borowca – na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR Investment Fund S.A.
  2. Pana Przemysława Wasilewskiego – na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund S.A. 


W dniu 5 lutego 2019 r. Rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydała pozytywną opinię dotyczącą Pana Grzegorza Borowca i Pana Przemysława Wasilewskiego jako kandydatów na członków organu zarządzającego NCBR Investment Fund S.A., a w dniu 12 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji uchwałą nr 7/2019 powołała Pana Grzegorza Borowca i Pana Przemysława Wasilewskiego w skład Zarządu Spółki NCBR Investment Fund S.A.

Wstecz