Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie Projektu w ramach tematu nr 9 (konkurs nr 9/2018)

27.03.2019

W związku z faktem, że w ramach tematu nr 9 „Opracowanie narzędzi pozwalających na analizę wyrafinowanych technicznie przestępstw popełnianych z użyciem szkodliwego oprogramowania” (konkurs nr 9/2018) zaistniała konieczność weryfikacji zakresu zgłoszonego wniosku z zakresami projektów realizowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej i finansowanych z budżetu państwa, do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie Projektu. Planowany termin wydania ww. decyzji – do 31.05.2019 r.

Wstecz