Konkursu nr 3/SZAFIR/2021

22.12.2020

Ogłoszenie Konkursu nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w szczególności założenia dla programu wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu będą publikowane na stronie internetowej.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu nr 3/SZAFIR/2021.
 2. Program „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.
 3. Zakresy tematyczne dla wniosków w Konkursie nr 3/SZAFIR/2021.
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów - Konkurs nr 3/SZAFIR/2021.
 5. Niezbędne elementy umowy konsorcjum naukowego - Konkurs nr 3/SZAFIR/2021.
 6. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego w grupie A (wersja A1).
 7. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego w grupie A (wersja A2).
 8. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego w grupie B (wersja B1).
 9. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego w grupie B (wersja B2).
 10. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu - Konkurs nr 3/SZAFIR/2021.
 11. Informacja nt. przebiegu procesu aplikacyjnego w Konkursie nr 3/SZAFIR/2021.