IV Konkurs (JTC 2021)

15.12.2020

Termin składania: 04.03.2021

Kurs Euro 4,4373 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:Szanowni Państwo,

Informujemy, że 14 grudnia 2020 r. uruchomiono czwarty, międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań z zakresu medycyny personalizowanej.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Development of Clinical Support Tools for Personalised Medicine Implementation

 

Temat konkursu

medycyna personalizowana

Zakres konkursu

(skrót)

 

Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych:

1.     Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”

A.     Pre-clinical Research

B.     Clinical Research

2.     Research Area 2: “Data and Information and Communication Technology (ICT)”

A.     Towards Application in Healthcare

3.     Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Healthcare”

A.     Heath Economic Research

B.     Ethical, Legal and Social Aspects

 

Każdy projekt powinien odnosić się obowiązkowo do modułu 1B, 2 oraz 3B. Moduły 1A oraz 3A nie są obowiązkowe.

 

Ważne: Zadania badawcze w ramach obszaru nr 3 nie są objęte dofinansowaniem NCBR. Oznacza to, że realizacja badań w obszarze nr 3 jest dla polskich partnerów możliwa wyłącznie ze środków własnych.

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

     

 • Austrian Science Fund, (FWF), Austria
 •  Fund for Scientific Research – FNRS, (F.R.S.-FNRS), Belgium
 • Brazilian National Council of State Funding Agencies – CONFAP, Brazil (TBC)
 • Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Chile (TBC)
 • Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia, (MSE), Croatia
 • Innovation Fund Denmark, (InnoFond), Denmark
 • Academy of Scientific Research and Technology, (ASRT), Egypt
 • Estonian Research Council, (ETAg), Estonia
 • Academy of Finland, (AKA), Finland
 • The French National Research Agency, (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research, (BMBF) / German Aerospace Center e.V. – Project Management Agency, (DLR), Germany
 • Federal Ministry of Health, (BMG) / German Aerospace Center e.V. – Project Management Agency, (DLR), Germany
 • Saxon State Ministry for Science, Culture and Tourism, (SMWK), Saxony (Germany)
 • National Research, Development and Innovation Office, (NKFIH), Hungary
 • Ministry of Health, The Chief Scientist Office, (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health, (IT-MoH), Italy
 • Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, (FRRB), Lombardy (Italy)
 • Tuscany Region, (TuscReg), Tuscany (Italy)
 • State Education Development Agency, (VIAA), Latvia
 • National Research Fund, (FNR), Luxembourg
 • Research Council of Norway, (RCN), Norway
 • National Secretariat for Science, Technology and Innovation of Panama (SENACYT), Panama (TBC)
 • National Centre for Research and Development, (NCBR), Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, (UEFISCDI), Romania
 • National Institute of Health Carlos III, (ISCIII), Spain
 • The Scientific Foundation of the Spanish Association Against Cancer, (FCAECC), Spain
 • Health Department – Generalitat de Catalunya, (DS-CAT), Catalonia (Spain)
 • Government of Navarre, (GN), Navarre (Spain)
 • Swedish Research Council, (SRC), Sweden
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey, (TUBITAK), Turkey
(TBC) jeszcze nie potwierdzone

Wnioskodawcy

organizacje badawcze i przedsiębiorcy

Data otwarcia naboru wniosków

 

14 grudnia 2020 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

4 marca 2021 r. (17:00 CEST)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: ptoutline.eu/app/erapermed2021

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2021 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o te opinie, Dyrektor Centrum podejmie decyzje o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR.

 

Kurs euro

4,4373 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.).

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (tj. DzU z 2020 r. poz. 1861).

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456)

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.erapermed.eu 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski

Tel. 22 39 07 109

e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w Neuron Cofund:

 


ERA PERMED JOINT CALL SECRETARIAT

The JCS is hosted by the Italian Ministry of Health (It-MoH)

Maria Jose Ruiz Alvarez, Monica Paganelli

Tel. +39 06 5994 3214 / 2408

healthresearch-at-sanita.it

Strona internetowa programu

http://www.erapermed.eu

Materiały do pobrania:
Call text
Guidelines for applicants
Wzór wniosku międzynarodowego (pre-proposal form)
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Formularz ewaluacyjny, wersja dla jednostki naukowej
Formularz ewaluacyjny, wersja dla przedsiębiorcy
Sytuacja finansowa (tylko przedsiębiorcy)
Formularz pomocy publicznej (tylko przedsiębiorcy)
Zakres minimalny umowy konsorcjum krajowego (tylko w przypadku dwóch partnerów z Polski)

Wzór wniosku polskiego z załącznikami zostanie przesłany wykonawcom, którzy znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finasowania tuż po jej publikacji w IV kwartale 2021 roku.